تابان صنعت تبریز

دسته بندی نشده

دسته بندی نشده

هیترهای سرامیکی

هیتر تابشی سرامیکی سیستم گرمایش هیتر تابشی سرامیکی متشکل از یک مشعل مخصوص، سرامیک‌های مخصوص با ضریب تابش بالا می‌باشند. عملکرد سیستم‌های گرمایش تابشی سرامیکی

بیشتر بخوانید